Twee keer afscheid en toch blijven….

Ineke Geluk (links) en Lies Wiegers namen onlangs afscheid als zeer actieve en creatieve leden van de Activiteitencommissie van de Wijkse Zonnebloem. 

Op de voorjaars bijeenkomst 2023 van de Wijkse Zonnebloemvrijwilligers namen Ineke en Lies afscheid. Ineke als bestuurslid activiteiten en waarnemend voorzitter en Lies als lid van de activiteitencommissie. Beiden waren jarenlang zeer actief bij het organiseren van tientallen activiteiten voor de Wijkse Zonnebloem gasten.

Ineke is al bijna 10 jaar aan de Zonnebloem verbonden en Lies zelfs al meer dan 28 jaar. Beiden weten van aanpakken en er werd nooit tevergeefs een beroep op hen gedaan. Toen de afdeling ‘stuurloos’ dreigde te worden, nam Ineke het waarnemend voorzitterschap op zich.

Met gepaste woorden en een flinke ruiker voor beiden nam de vrijwilligersbijeenkomst onder luid applaus afscheid van deze twee kanjers. Als algemeen vrijwilliger blijven ze gelukkig aan de afdeling verbonden.